AKADEMİYA NEICHA LASH

KİRPİK QAYNAĞI ÜZRƏ TƏLİM KURSLARI

Biz kirpik qaynağı sahəsində yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması ilə məşquluq. Bizim kurslarımız yeni başlayan və təcrübəli ustalar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kursların nəzəri hissəsində biz bu kimi sualları nəzərdən keçiririk: iş yerinin təşkili, sanitariya və gigiyena, iş alətləri və onların sterilizasiyası, müştəri ilə ünsiyyət psixologiyası,nədən başlamaq və özünü təşviq etmək (reklam) üçün az büdcəli üsullar; Keyfiyyətli kirpik uzantılarının incəlikləri və nüanslarını bölüşürük. Praktiki hissədə əlin düzgün tutulmasına, alətlərin düzgün saxlanılmasına, kiprik qaynağının manken üzərində və real prosedur şəraitində (modeldə) bacarıqlarını necə tətbiq etməyi öyrədirik.

Dərslərdən sonra sıfırdan təlim keçmiş ustalar dərhal müstəqil işə başlaya bilərlər həmçinin öz ixtisasını yüksəltmiş ustalar öz xidmətlərinin qiymətlərini qaldıra bilərlər – işin keyfiyyəti zəmanətli halda artır.

Kirpik qaynağı üzrə baza kursu, 2 gün

Təlim “Kirpiklər Uzatma İnstitutu” (Sankt-Peterburq) və “Lash Art Universiteti” (Kiyev) ilə birlikdə hazırlanmış “Kirpik uzantıları üçün mükəmməl texnika” sistemi ilə aparılır.

Kursun sonunda sertifikat verilir.

Kursun dəyəri – 200 AZN.

Kirpiklər ilə prosedurların növlərinə baxış.

 1. Kirpiklər ilə prosedurların növlərinə baxış.
 2. İş yerinin düzgün təşkil edilməsi.
 3. Kirpiklərin anatomiyası.
 4. Məhsulların nəzərdən keçirilməsi.
 5. Gözün formasının modelləşdirilməsi və düzəlişi.
 6. Kirpik qaynağı texnikalarının əsasları.
 7. Usta və müştərilərin sağlamlığı.
 8. Sual cavab.
 9. Əlin düzgün tutulması.
 10. Pinçet ilə kiprik qaynağı texnikasının təcrübəsi.
 1. Kirpiklərin düzəldilməsi.
 2. Kirpiklərin çıxarılması.
 3. Qaynaq olunmuş kirpiklərin istifadəsi zamanı və çıxarıldıqdan sonra təbii kipriklərə qulluğa üçün tövsiyələr.
 1. Qaynaq texnikasının model üzərində praktikası.
 2. Təbii kirpiklərlə işləməyin incəlikləri.
 3. Səhvlərlə işləmək.

İxtisas artırma, 1 gün

Kursun sonunda sertifikat verilir.

Kursun dəyəri – 150 AZN.

 1. Həcmli qaynaq üçün material və vəsaitlərə baxış.
 2. Həcmi qaynaq üçün yapışdırıcı,və onun əsas xüsusiyyətləri.
 3. 2D texnikası, 1-2 həftə daha artıq kirpiklərin istifadəsinin uzadılması.
 4. Təbii kirpiklərdə yükün hesablanması.
 5. İdeal üst xətt və ona necə nail olmaq üçün.
 6. Müxtəlif əyriliklərin bir qaynaqda qarışdırılması.
 7. Modelləşdirmə sxemləri. Gözün formasının korreksiyası.
 8. İnanılmaz məxmər həcmini tamamilə çəkisiz kirpiklərdən yaratma texnologiyası.
 9. Suallara cavablar.

Təbii kirpiklərin laminasiyası və burulması, 1 gün

Kursun sonunda sertifikat verilir.

Kursun dəyəri – 150 AZN.

 1. Kirpiklərin mənası və quruluşu.
 2. Kirpikləri olan prosedur növlərinin təsnifatı və nəzərdən keçirilməsi.
 3. Kirpik laminasiyasının xüsusiyyətləri.
 4. Materiallara baxış.
 5. Rəngli piqmentlərlə işləmək.
 6. Aşağı kirpiklərin boyanması.
 1. Biqudi üzərində təbii kirpiklərin çəkilməsi.
 2. Kirpik laminasiyasını modellərdə addım-addım icra etmək.
 3. SPA effektinin tətbiqi.
 4. Tələbələrin səhvlərinin müəyyən edilməsi və düzəldilməsi.

Laminasiya və qaş qaynağı, 1 gün

Kursun sonunda sertifikat verilir.

Kursun dəyəri – 150 AZN.

Tədqiqat və təcrübə:
 1. Prosedur növlərinin təsnifatı və nəzərdən keçirilməsi.
 2. Materialların nəzərdən keçirilməsi.
 3. Qaşların modellər üzərində qurulması və laminasiyası ilə addım-addım icra.
Bütün məhsullar və istifadə alətləri mövcuddur.

Telefonla əlavə məlumat:

(012) 409-08-62
(055) 680-30-01