Permanent makiyaj akademiyası

Permanent makiyaj akademiyası müxtəlif üslublarda peşəkar permanent makiyaj təlimi təklif edir. Bu gün mərkəzimiz unikal üsullarla permanent makiyaj tətbiqinin istehsalında tam bir liderdir. Məhz buna görə, mərkəzimizdə döymə təlimi yalnız bu sənətin əsaslarını inkişaf etdirmək deyil, həmçinin müasir tendensiyalarla əyani tanışlıq, ustalarımızın şəxsi təcrübələri və xüsusi avadanlıqlarla işlənmiş ən son texniki nailiyyətlərin mənimsənməsi daxildir.

 

 

 

ƏSAS KURS – 5 GÜN:  Qaşlar + Göz qapaqari + Dodaqlar

1 gün – Nəzəriyyə
Koloristika
Tibb
Vizaj
İynələrin təhlili
Cihazların təhlili
Çəkiliş üsulları


2 Gün
Çəkiliş formaları
Lateks üzərində işləmək


3 Gün
Lateks üzərində işləmək


4 Gün
Model üzərində tətbiq


5 Gün
Model üzərində tətbiq

Kursun sonunda diplom təqdim edilir

 

1500₼

 

ƏSAS KURS – 3 GÜN: Qaşlar/Göz qapaqari/Dodaqlar

1 Gün – Nəzəriyyə
Koloristika
Tibb
Vizaj
İynələrin təhlili
Cihazların təhlili
Çəkiliş üsulları


2 Gün
Çəkiliş formaları
Lateks üzərində işləmək


3 Gün
Model üzərində işləmək


Kursun sonunda sertifikat təqdim olunur

 

1000₼

1 Gün – Nəzəriyyə
Koloristika
Tibb
Vizaj
İynələrin təhlili
Cihazların təhlili
Çəkiliş üsulları


2 Gün
Çəkiliş formaları
Lateks üzərində işləmək


3 Gün
Model üzərində işləmək

Kursun sonunda sertifikat təqdim olunur

 

1000₼

1 Gün – Nəzəriyyə
Koloristika
Tibb
Vizaj
İynələrin təhlili
Cihazların təhlili
Çəkiliş üsulları


2 Gün
Çəkiliş formaları
Lateks üzərində işləmək


3 Gün
Model üzərində işləmək

 

Kursun sonunda sertifikat təqdim olunur

 

1000₼

 

MASTER KLASS – 1 GÜN: Qaşlar/Göz qapaqlari/Dodaqlar/ Göz altı qara kölgələr/Trixopiqmentasiya

2 saat nəzəriyyə

2 saat lateks üzərində işləmək

2 saat model üzərində işləmək

 

Kursun sonunda sertifikat təqdim olunur

 

300₼

2 saat nəzəriyyə

2 saat lateks üzərində işləmək

2 saat model üzərində işləmək

 

Kursun sonunda sertifikat təqdim olunur

 

300₼

2 saat nəzəriyyə

2 saat lateks üzərində işləmək

2 saat model üzərində işləmək

 

Kursun sonunda sertifikat təqdim olunur

 

300₼

2 saat nəzəriyyə

2 saat lateks üzərində işləmək

2 saat model üzərində işləmək

 

Kursun sonunda sertifikat təqdim olunur

 

300₼

2 saat nəzəriyyə

2 saat lateks üzərində işləmək

2 saat model üzərində işləmək

 

Kursun sonunda sertifikat təqdim olunur

 

400₼

 

MİKROBLEYDİNQ – 3 GÜN: Qaşlar

1 Gün

Koloristika
Tibb
Vizaj
İynələrin təhlili
Cihazların təhlili
Çəkiliş üsulları


2 Gün
Çəkiliş formaları
Lateks üzərində işləmək


3 Gün
Model üzərində işləmək

 

İstifadə paketi hədiyyə edilir


Kursun sonunda sertifikat təqdim olunur

 

850₼